Publikacje
Dr Bartłomiej Kowalczyk jest autorem lub współautorem wielu publikacji w recenzowanych czasopismach ortopedycznych zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz licznych wystąpień na konferencjach naukowych.
Poniżej lista ostatnich publikacji.

• T.Lejman, B.Kowalczyk: "Nietypowa postać i lokalizacja chrzęstniaka zarodkowego naśladująca przykostny mięsak kościopochodny". Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2007.
• J. Feluś, W. Radło, B.Kowalczyk: Wyniki leczenia deformacji Madelunga u dzieci. Chiurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2006
• T.Lejman, B.Kowalczyk: Złuszczenia nasady dalszej piszczeli w wieku rozwojowym (abstract). Chiurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2006.
• T.Lejman, B.Kowalczyk: Results of the modyfied Van Nes rotationplasty for proximal femoral focal deficiency (abstract). Journal of Children's Orthopaedics 2007.
B.Kowalczyk, T .Lejman: Podstawy metody Ponseti w leczeniu wrodzonych stóp końsko - szpotawych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007.
• T.Lejman, B.Kowalczyk: Złuszczenia nasady dalszej piszczeli u dzieci i młodzieży. Chiurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2007
B.Kowalczyk, T.Lejman: Wyniki leczenia przemieszczonych złuszczeń dalszej nasady piszczeli u dzieci i młodzieżyChiurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2007.
• J.Feluś, B.Kowalczyk, T.Lejman: Sonographic evaluation of the injuries after traumatic patellar dislocation in adolescents Journal of Pediatric Orthopaedics 2008.
• J.Feluś, B.Kowalczyk: Analiza obrazów ultrasonograficznych po urazowym zwichnięciu rzepki. Chiurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2008.
B.Kowalczyk, T.Lejman: Short-term results of Ponseti casting and Achilles tendo tenotomy method in clubfoot treatment in arthrogryposis multiplex congenita. Journal of Children's Orthopaedics 2008.
• J.Feluś, B.Kowalczyk, T.Lejman: Sonographic evaluation of the injuries after traumatic patellar dislocation in adolescents (abstract). Journal of Children's Orthopaedics.
B.Kowalczyk, T.Lejman: Comminuted femoral shaft fractures in children and adolescents: results of surgical treatment (abstract). Journal of Bone and Joint Surg Br 2008.
B.Kowalczyk, T.Lejman: Ponseti casting and Achilles tendo tenotomy method in clubfoot treatment in arthrogryposis multiplex congenita (abstract). Journal of Bone and Joint Surg Br 2008.
B.Kowalczyk, T.Lejman, G.Drabik, E.Załęska-Czepko: Primary epiphyseal localization of primitive neuroectodermal tumor in a child. European Journal of Radiology. 2011